ABS UTENSILI je italijanska firma sa dugom porodičnom tradicijom izgradnje i oštrenja alata. Nastala je 1975 iz intuicije Adrijana Bernardija kojeg je podržala supruga Marija.

Vođenje kompanije prenijeto je sa osnivača na djecu i unuke, koji i danas nastavljaju da rade strasno i sa entuzijazmom.

Naše fiksne tačke

Na međunarodnom i nacionalnom tržištu imamo svoje fiksne tačke: uvijek isporučujemo kvalitetne alate, bilo da su standardni ili specijalni.
Mi smo partneri, radimo na rješavanju problema i pružamo stalnu tehničku pomoć za oštrenje i prevlačenje alata.

Ulaganje sa ciljem širenja

Kompanija ABS UTENSILI je tokom godina ulagala značajna i kontinuirana sredstva u tehnologije i osoblje, neprestano nudeći tržištu nove alate koji su se uvijek isticali svojom pouzdanošću i preciznošću.
Sve to, pored pažljive pomoći svojim kupcima, omogućilo je kompaniji ABS UTENSILI da se proširi na nova tržišta i postane važna stvarnost kakva je danas

Globalna stvarnost u više od 50 zemalja

Loreb Grupa predstavlja danas stvarnost koja je prisutna u više od 50 zemalja. Usmjerena je sve upečatljivije ka afirmaciji na globalnom tržištu.

Strategije

Strategije koje nas razlikuju usmjerene su na postizanje
izvrsnosti u pogledu kvaliteta proizvoda i usluge.
Zahvaljujući sjedištima za distribuciju i servisnim centrima koji su prisutni na teritoriji, u mogućnosti smo razumjeti potrebe kupaca i partnera izbliza, i garantovati naše direktno prisustvo na tržištu.

Istraživanje

U sve industrijskom sistemu sve veće konkurencije, posvećeni smo proširenju asortimana proizvoda kako bismo pokrili različite potrebe različitih tržišta.
Pozornost na istraživanje i razvoj novih tehnoloških rješenja i predanost našim kupcima i partnerima predstavljaju osnovu naše grupe.

To je naš cilj i naš izazov.