Oštrenja alata za preciznu mehaniku

Usluga oštrenja i presvlacenja alata ABS-a je jedna od jačih aspekata u radu kompanije.

Specijalizovana u oštrenju i presvlacenju glodala i burgija, kompanija ABS zadovoljava sve potrebe kupca što se tiče fleksibilnosti, kvaliteta i brzine isporuke. Sve vrste alata, glodala i burgije se oštre, obnavljaju u CNC centrima poslednje generacije i modernih softvera kojima upravlja osoblje obučeno i potpomognuto četrdesetogodišnjim iskustvom ABS-a. Veliki asortiman prevlaka (koja se sva vrše interno) su dodatna garancija kvaliteta usluge ABS-a koji prati i kontroliše svaku fazu obrade.

Vrste:
Oštrenja za preciznu mehaniku

Oštrenje glodala

Glodala su jedan od najšire korišćenih alata u oblasti mašinske obrade i njen pravilan rad zavisi i od dobrog oštrenja i presvlačenja.

Pouzdan i istaknut partner kada su u pitanju oštrenje i presvlačenje glodala postaje osnovna potreba u sektoru mašinske industrije: ABS alati to i jesu zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u industriji u kombinaciji sa tehnološkim i inovativnim centrima za oštrenje. Oštrenje i presvlačenje se vrše u kratkom vremenskom periodu, pri čemu ne dolazi do izmjena prvobitnih karakteristika alata.

Vršimo oštrenje glodala od brzoreznog čelika (HSS-a) ili tvrdog metala svih vrsta, kao i drugih alata:

•    oštrenje glodala

•    oštrenje glodala od tvrdog metala

•    oštrenje konusnih glodala

•    oštrenje rotacionih glodala

•    oštrenje radijusnih glodala

•    oštrenje sferičnih glodala

•    oštrenje torusnih glodala

•    oštrenje cilindričnih glodala

•    oštrenje frontalnih glodala

•    oštrenje HSS glodala

•    oštrenje reznog diska HSS

•    oštrenje glodala od integralnog tvrdog metala

•    oštrenje glodala za aluminijum

•    oštrenje glodala za čelik

•    oštrenje specijalnih glodala

•    oštrenje alata.

Kao i svih alata koji se koriste u mašinskoj industriji.

Za maksimalan učinak alata, ABS predlaže razne vrste presvlačenja alata visokih performansi:

•    titanijum nitrid (TiN)

•    titanijum karbonitrid (TiCN)

•    titanijum-aluminijum nitrid (TiAlN)

•    hrom titanijum-aluminijum nitrid (SKiLL, AlCrN)

•    Volfram i ugljen karbid (WC/C)

•    a-C: Hsp2-sp3 (DLC)

•    jednoslojni polikristalin (DIAMON)

•    Alcrona (AlCrN).

Pored kompletne usluge oštrenja glodala i presvlačenja alata, ABS nudi podršku i nakon isporuke. Kompanija ABS alati već 40 godina sprovodi svoje aktivnosti u svakodnevnom direktnom kontaktu sa kupcima, omogućavajući im da već istog dana riješe sve probleme koji se tiču oštrenja, sječenja i bušenja bilo koje vrste materijala. Stoga je zagarantovana tehnička, telefonska i podrška „na licu mjesta“ veoma visokog nivoa.

Moguće je izvršiti oštrenje bilo koje vrste alata po specijalnom zahtjevu svakog kupca, bilo da se odnosi na oštrenje alata od tvrdog metala, oštrenje glodala od tvrdog metala ili na oštrenje HSS alata i glodala.

Kontaktirajte nas za više informacija o oštrenju glodala i presvlačenju alata i naše osoblje će vam pružiti sve informacije koje su vam neophodne kako biste izabrali alat koji najviše odgovara vašim potrebama.

 

Oštrenje burgija

 

Oštrenje specijalnih alata

 

Zatražite više informacija sada!