Rotacijske turpije

U mogućnosti smo da ponudimo tržištu razne tipove glodala za ručnu obradu: sa zubima pravim ili u zavojnici, sa djelomičnim ili punim radijusom, sa konusnim ili zubima po specijalnom zahtjevu. Mogućnost prevlaka (koje se radi unutar tvrtke) povećava vrijednost glodala. Produktivni ciklus koji se stalno usavršava završava sa završnom kontrolom kvalitete na najmodernijim strojevima.

Proizvodnja specijalnih glodala je podijeljena na različite tipove: od tvrdog metala, cilindrično, cilindrično sa reznom geometrijom na glavi, sa torusnom glavom, konusno sa 60°, konusno-radijusno, konusno pod 90°, sferično, ovalno, itd, pored raznih tipova, nudimo i razne oblike zuba:

Zatražite besplatnu ponudu bez obaveza

Vrste rotacijskih turpija:

Oblik Zuba M

Namijenjen za obradu čelika sa velikom otpornošću, inox-a, gusa, čelika tvrdoće ispod 60hrc, bronze, bakra, legure tvrdog aluminija, legure nikla, kao i legure titanijuma.

Oblik Zuba F

Namijenjen za obradu kaljenih čelika 40-60hrc, za vatrootporne legure, legure nikla, legure kobalta, za inox. Odlična obrada kod tvrdih čelika

Oblik Zuba C

Namijenjen za grubu obradu, za lake metale, sirove čelike, plastiku, gumu, gus.

Oblik Zuba X

Namijenjen za obradu gusa, čelika tvrdoće ispod 60hrc, legure nikla, legure kobalta, inox-a, legure titanijuma. Odličan za obradu varova, alatnih i brzoreznih čelika.

Zatražite više informacija sada!