Oštrenja alata za preciznu mehaniku

Usluga oštrenja i prevlačenja alata ABS-a je jedna od jačih aspekata u radu firme.

Specijalizirana u oštrenju i prevlačenju glodala i svrdla, firma ABS zadovoljava sve potrebe kupaca što se tiče fleksibilnosti, kvaliteta i brzine isporuke. Sve vrste alata, glodala i svrdla se oštre, obnavljaju u CNC centrima najnovije generacije i modernih softvera kojima upravlja osoblje obučeno i potpomognuto četrdesetogodišnjim iskustvom ABS-a. Veliki asortiman prevlaka (koja se sva vrše unutar tvrtke) su dodatna garancija kvaliteta usluge ABS-a koji prati i kontrolira svaku fazu obrade.

Vrste oštrenja za preciznu mehaniku:

Oštrenje cilindričnih glodala

Glodala su jedan od najšire korišt́enih alata u području strojne obrade i njen pravilan rad zavisi od dobrog oštrenja i prevlačenja.

Pouzdan i istaknut partner kada su u pitanju oštrenje i prevlačenje glodala postaje osnovna potreba u sektoru strojne industrije: ABS alati to i jesu zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u industriji u kombinaciji sa tehnološkim i inovativnim centrima za oštrenje. Oštrenje i prevlačenje se vrše u kratkom vremenskom periodu, pri čemu ne dolazi do izmjena prvobitnih karakteristika alata.

Vršimo oštrenje glodala od brzoreznog čelika (HSS-a) ili tvrdog metala (HM) svih vrsta, kao i drugih alata:

•    oštrenje glodala

•    oštrenje glodala od tvrdog metala

•    oštrenje konusnih glodala

•    oštrenje rotacijskih glodala

•    oštrenje radijalnih glodala

•    oštrenje sferičnih glodala

•    oštrenje toričnih glodala

•    oštrenje cilindričnih glodala

•    oštrenje koničnih glodala

•    oštrenje frontalnih glodala

•    oštrenje HSS glodala

•    oštrenje reznog diska HSS

•    oštrenje glodala od integralnog tvrdog metala

•    oštrenje glodala za aluminij

•    oštrenje glodala za čelik

•    oštrenje specijalnih glodala

•    oštrenje alata.

Kao i svih alata koji se koriste u strojnoj industriji.

Za maksimalan učinak alata, ABS predlaže razne vrste prevlačenja alata visokih performansi:

•    titanijum nitrid (TiN)

•    titanijum karbonitrid (TiCN)

•    titanijum-aluminijum nitrid (TiAlN)

•    hrom titanijum-aluminijum nitrid (SKiLL, AlCrN)

•    Volfram i ugljen karbid (WC/C)

•    a-C: Hsp2-sp3 (DLC)

•    jednoslojni polikristalin (DIAMON)

•    Alcrona (AlCrN).

Pored kompletne usluge oštrenja glodala i prevlačenja alata, ABS nudi podršku i nakon isporuke. Tvrtka ABS alati već 40 godina sprovodi svoje aktivnosti u svakodnevnom direktnom kontaktu sa kupcima, omogućavajući im da već istog dana riješe sve probleme koji se tiču oštrenja, siječenja i bušenja bilo koje vrste materijala. Stoga je zagarantirana tehnička, telefonska i podrška „na licu mjesta“ veoma visokog nivoa.

Moguće je izvršiti oštrenje bilo koje vrste alata po specijalnom zahtjevu svakog kupca, bilo da se odnosi na oštrenje alata od tvrdog metala, oštrenje glodala od tvrdog metala ili na oštrenje HSS alata i glodala.

Kontaktirajte nas za više informacija o oštrenju glodala i prevlačenju alata i naše osoblje će vam pružiti sve informacije koje su vam neophodne kako biste izabrali alat koji najviše odgovara vašim potrebama.

Oštrenje svrdla

Oštrenje alata s posebnom geometrijom

Zatražite više informacija sada!