Frese in metallo duro integralefresa-metallo-duro

Punte in metallo duro, alesatori, svasatori

ABSU_punte-metallo-duro

Utensili
Speciali
Cilindrici


ABSU_utensili-speciali

Utensili per
il taglio

ABSU_utensili-per-il-taglio

Utensili speciali circolari - lineari

ABSU_utensili-speciali-circolari-lineari

Lime Rotative


ABSU_lime-rotative

Punzoni taglia tubo

punzoni_taglio_tubo_02