Naša istorija

ABS UTENSILI je italijanska firma s dugom porodičnom tradicijom izgradnje i oštrenja alata. Nastala je 1975 iz intuicije Adrijana Bernardija kojeg je podržala supruga Marija.

Vođenje kompanije preneto je sa osnivača na decu i unuke, koji i danas nastavljaju da rade strasno i sa entuzijazmom.

Naše fiksne tačke

Na međunarodnom i nacionalnom tržištu imamo svoje fiksne tačke: uvek snabdevamo kvalitetnim alatima, bilo standardnim ili posebnim.
Partneri smo, radimo na rešavanju problema, i pružamo stalnu tehničku pomoć za uslugu oštrenja alata i prevlačenja.

Ulaganje radi proširenja

Tokom godina kompanija ABS UTENSILI je napravila važna i kontinuirana ulaganja u tehnologije i osoblje, stalno predlažući tržištu nove alate koji su se uvek izdvajali po pouzdanosti i preciznosti.
Sve to, dodato pažljivoj pomoći svojim korisnicima, omogućilo je kompaniji ABS UTENSILI da se proširi na nova tržišta i da postane važna realnost kao što je danas

Globalna realnost u preko 50 zemalja

Loreb Grupa predstavlja danas stvarnost koja je prisutna u više od 50 zemalja. Usmerena je sve upečatljivije ka afirmaciji na globalnom tržištu.

Strategije

Strategije koje nas razlikuju usmerene su na postizanje
izvrsnosti u smislu kvaliteta proizvoda i usluga.
Zahvaljujući sedištima za distribuciju i servisnim centrima na teritoriji u prilici smo da blisko poznajemo potrebe kupaca i partnera, i na taj način da garantujemo naše direktno prisustvo na tržištu

Istraživanje

U sve industrijskom sistemu gde je konkurencija sve veća, posvećeni smo proširenju našeg proizvodnog asortimana kako bismo pokrili različite potrebe raznih tržišta.
Pažnja usmerena istraživanju i razvoju novih tehnoloških rešenja i posvećenost našim Klijentima i Partnerima predstavljaju temelje naše Grupe.

To je naš cilj i naš izazov.